Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Bilden och pratbubblan

Syfte

Att reflektera om en bild och formulera en passande text. En rolig idé hämtad från veckotidningarna: skriv en rolig, underfundig eller tänkvärd text till en bild.

Läraren reflekterar

Presentera en bild varje vecka, gärna samma lektion. Du kan ha bilden projicerad redan vid lektionens start så att eleverna ser den när de kommer in. Efter ett tag behöver du inte ens introducera inledningen. Eleverna kan sätta igång på en gång eftersom de vet rutinerna. En lugn, kreativ och eftertänksam lektionsstart!

Metod

Välj en aktuell bild eller en som anknyter till pågående arbete och projicera den i klassrummet. Låt eleverna fundera på en lämplig text som ska infogas i en tanke- eller pratbubbla. Eleverna skriver därefter en replik som personen på bilden kan säga i ett visst tillfälle/sinnesstämning. Eller en tanke som personen kan ha.  Går att genomföra med papper och penna, samt digitalt i program som Pages, Word, Keynote eller Powerpoint. För att förstärka tolkningen kan eleverna fundera ut en lämplig rubrik.

Repliken visar hur eleverna förstår och tolkar texten (och bilden). Låta eleverna läsa varandras, fråga om, diskutera, förklara, hitta alternativa tolkningar, spinna vidare på idéer, vad händer sen? Varför sa eller tänkte hen så? och så vidare.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter /…/ Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sättkan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Eleven kan samtala om och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy