Årskurs 1-3

SO

Betydelsefulla platser på jorden

Syfte

Göra sig bekant med världskartan, länder och världsdelar.

Läraren reflekterar

Jag funderade ett tag på det där med länder och betydelsefulla platser. Jag tänkte tillbaka på mig själv när jag gick i årskurs två och vilka referensramar jag hade då. De var ganska begränsade. Sedan tänkte jag på vilket utgångsläge mina elever har idag, där den samlade erfarenheten är betydligt mer omfångsrik. Jag ville att eleverna i mitt klassrum skulle få upptäcka och dela den världen tillsammans.

Metod

Att välja ut betydelsefulla platser kan vara väldigt personligt och alla kanske inte vill dela med sig av ”sina” platser. Därför är det viktigt att poängtera att det går lika bra att välja platser som verkar intressanta och spännande och som man gärna vill se eller lära sig mer om. 

För att introducera uppgiften gick jag först igenom uppgiften och visade hur jag själv hade fyllt i den. Jag berättade om mina platser och varför jag valde just dem. Jag visade platsen där jag bor, en stad jag har besökt, ett land där någon av mina släktingar bor och ett ställe som jag gärna vill åka till.

Uppgiften fick eleverna i läxa – se bild nedan (finns som PDF längst ned). Vi använde dokumentkameran när eleverna berättade om sina platser, vilket land och världsdel platserna hör till, och varför de hade valt just dessa platser. Klassrummet fylldes av många funderingar, tankar, äventyr och gemensamma upplevelser. Världen blev både större och mindre på samma gång!

Efter att eleverna hade berättat om sina fyra betydelsefulla platser fick de välja en av dem som skulle läggas in i en gemensam Google map. Eleverna fick lägga in uppgifterna i en karta som jag hade gjort i ordning. Jag visade den första eleven hur man lägger till en markering på kartan. Denna elev blev instruktör för nästa elev, och så vidare.

När alla elever satt sina platser på vår gemensamma karta såg det ut så här:

Lgr 11 Förmåga

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Centralt innehåll*

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Kunskapskrav*

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy