Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Betraktelse

Syfte

Att skriva en betraktelse.

Läraren reflekterar

Jag såg en tweet som satte igång min tankar om hur vi ser på vår omgivning och så sällan vi stannar till och funderar på vad vi ser, tänker och känner inför denna.

Metod

Jag inleder med att berätta om vad ordet ”betraktelse” kan betyda i olika sammanhang. Jag lägger särskild vikt vid två:

  1. Att se på, studera
  2. sätt att se eller föreställa sig; uppfattningar om livet, saker och ting

Instruktioner till eleven

DEL 1: Bege dig in till staden. Gå omkring och hitta något som du vill skriva om. Sätt dig ned och observera i lugn och ro. Anteckna det du ser, hör, luktar och förnimmer på andra sätt – till exempel tankar och associationer som dyker upp i huvudet. Ta ett foto om du vill.

Skriv din betraktelse - Det du ser och förnimmer

DEL 2: Skriv din text – din betraktelse av det du har studerat. Du kan dela upp den i två delar där du beskriver det studerat i den första och redogör för dina reflektioner i den andra. Det går såklart lika bra att väva ihop dessa två delar.

Förslag på saker att observera

  • Platser (torg, gata, affär, väg, övergångsställe)
  • (Större) saker (staty, fontän, port, bil, bro)
  • (Mindre) ting (gatsten, skylt, lampa)
  • Naturen (växt, blomma, buske, träd)
  • Liv (insekt, fågel, människa)

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Kunskapkrav*

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy