Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Betraktarens inre dialog

Syfte

Beskrivningar, dialoger och handlingar levandegör historien, men att låta personernas egenskaper komma fram ur en betraktares inre dialog ger berättelsen ytterligare en dimension.

Läraren reflekterar

Eleverna gick igång på detta. Skrivlusten var enorm och det blev en aha-upplevelse hur deras texter på ett nytt sätt kan förbättras!

Metod

Förklara hur eleverna kan tänka.

  • Utgå ifrån en person och ett tillfälle.
  • Personen betraktar något eller någon person noga (vad denne säger, menar och antyder).
  • Betraktaren kan koppla det som iakttas till sig själv (vilka funderingar som väcks till liv).
  • Betraktaren kan göra tillbakablickar, till exempel få en minnesbild.

Gör exemplet nedan. Därefter kan en gemensam text skrivas, för att sedan låta eleverna försöka själva.

Steg 1 – Visa hur en inre monolog kan skrivas

Titta på det korta klippet. Läs exempeltexten nedan (en elevtext).

Så här tänker Malmö FF:s ordförande som ser intervjun framför tv:n (en tänkt betraktare som ska träffa Zlatan inom kort): Jag vet inte ens om jag vill ha hem Zlatan till Malmö igen. Han har blivit alldeles för stor för vår förening. Vad menar han med ”vi måste rensa i toppen”. Gäller det mig? Eller någon annan? Hur kan reportrarna sitta där och låta honom kritisera Malmös ledning utan att ha några konkreta förslag på lösning? Om Zlatan kommer tillbaka till Malmö vill han säkert ta över hela föreningen. Det var outhärdligt när han var hemma för två veckor sedan. Alla sprang runt och fjäskade för honom när han gick omkring och hade synpunkter på precis allt och alla. Men han kommer aldrig att få spela i MFF så länge jag är ordförande. Det är ett som är säkert. Jag vet precis vad jag ska säga till honom på mötet imorgon.

Steg 2 – Skriv en gemensamt text

Skriv en gemensam text. Läraren kan inleda och därefter låta eleverna komma med förslag på hur texten ska fortsätta. Förslag på betraktare: Hur den avundsjuke systern i randig tröja tänker om frieriet (både om honom och systern). Ur Love Actually

Steg 3 – Eleven skriver en egen text

Vad Hugh Grants kollega bakom disken tänker när Hugh Grant dissar Julia Roberts, världens mest kända skådespelerska. Ur Notting Hill.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy