Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Beskriv synonymerna – Äta

Syfte

Att förklara ord med egna ord och associationer. I exemplet nedan ordet ”äta”.

Läraren reflekterar

Ofta uppmanar vi eleverna att variera sitt språk, till exempel genom att använda synonymer. Det är dock svårt att hitta rätt nyans och kanske beror det på att eleverna inte ges möjlighet att fundera på i vilka sammanhang orden vanligtvis förekommer? I denna enkla övning får eleverna fundera på var ordet, vid vilket tillfälle och hur det passar in.

Metod – Elevernas uppgift

Synonymer är ord som betyder samma sak eller åtminstone nästan samma sak. Försök att hitta så många synonymer till ordet ”äta” som möjligt. Försök också att förklara orden med egna ord och/eller om man associerar till någon eller något särskilt (var, när, hur).

 • mumsa
 • käka
 • konsumera
 • damma
 • förtära
 • intaga föda
 • kalasa
 • luncha
 • spisa
 • mata
 • dinera
 • hugga in

EXEMPEL PÅ HUR ORDEN KAN FÖRKLARAS:

 • mumsa – småäta för att det är gott, ofta ljudligt uppskattande
 • käka – kasta i sig maten, inte så mycket fokus på bordsskick
 • konsumera – utan särskilt stort intresse för smak, okänsligt användande
 • damma – modernt, tufft, hastigt snabbmat “drive thru”
 • förtära – sakligt, okänsligt ätande
 • intaga föda – mer något djur i skogen gör, något i NO-boken
 • kalasa – under fest, äta något gott med glädje
 • luncha – äta under lunchtid, ofta med även annat syfte än att bli mätt, man har ett möte samtidigt
 • spisa – ålderdomligt ord för att äta (ofta tillsammans)
 • mata – ge någon annan mat
 • dinera – äta (fin) middag
 • hugga in – ta för sig intensivt, ofta hungrigt

GRADERA ÄTANDET

Skriv orden i ordningen ökad formalitet, från den ledigaste tillställningen/det ledigaste ätandet till det mest formella.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy