Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Besjäla en veckodag

Syfte

Att skriva en sorts berättelse eller poetisk beskrivning där en valfri veckodag levandegörs.

Läraren reflekterar

Att levandegöra abstrakta ting går eleverna igång på!

Metod

Eleverna får fundera på vilken dag som på något sätt är betydelsefull, medioker eller tråkig. Spåna idéer på ett kladdpapper genom att tänka fritt om dagen (varför den är betydelsefull, medioker eller tråkig). Visa ett exempel:

Besjäla en veckobrev - Träna på att levandegöra döda ting

Instruktioner

Levandegöra en veckodag instruktioner av Malin Larsson

Exempel på stilfigurer och andra språkliga viktigheter

Skriv en micronovell om en veckodag av Malin Larsson

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy