Årskurs 4-6

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Beräkna omkretsen

Syfte

Lära sig vad omkrets är och hur den beräknas (på olika figurer).

Läraren reflekterar

Det är bra att möta olika figurer, inte bara kvadrat och rektangel, när begreppet ska läras in.

Metod

Jag visar på tavlan och förklarar vad omkrets är (startpunkt för mätandet, mäta runt om). Jag förklarar i vilka sammanhang det är värdefullt att känna till omkretsen. Kan eleverna själva komma på platser eller saker där det finns omkretsar?

Jag ritar några figurer, kvadrater och rektanglar, på tavlan som eleverna kopierar och ritar i sina räknehäften. De skriver ut de angivna måtten. Jag visar hur omkretsen beräknas och eleverna gör likadant i sina häften.

I nästa steg ritar jag upp figurer som ser olika ut och som inte är kvadrater och rektanglar. Jag förklarar att principen för omkrets är densamma. Jag ritar några figurer på tavlan som eleverna kopierar och beräknar omkretsen på.

Därefter får eleverna testa själva med övningsblad 1 och 2 (medföljer som PDF längst ned).

I tredje steget behöver eleverna vara eller bli bekanta med begreppet area. Jag visar hur en likadant yta kan formas på många olika sätt och att omkretsen förändras på grund av detta. Vi gör några övningar gemensamt och sedan testar eleverna själva (medföljer som PDF längst ned).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.

Centralt innehåll*

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy