Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bekännelsebrev

Syfte

Det finns flera syften: Repetera och/eller lära sig begrepp som har med deckare att göra (ordkunskap). Leva sig in i en fiktiv karaktär och uttrycka tankar genom någon annans perspektiv (inlevelseförmåga). Skriva fortsättningen på en deckare (utveckla skrivandet). Uttrycka sig i en given textform – brevet (kunskap om text – textmall medföljer längst ned som PDF).

Läraren reflekterar

Uppgiften fungerar likväl som en fristående skrivuppgift som en del av läsningen. Uppgiften går att göra helt fiktiv, men också som en uppgift för att fortsätta på en redan läst text. Varför inte låta en karaktär, gärningspersonen, i en deckare skriva ett brev till sitt offer eller offrets anhöriga?

Metod – Uppgiften och instruktioner till eleverna

Tänk dig att du har levt ett långt liv. Du ligger nu i din sjukbädd och har en mörk hemlighet som du måste bekänna innan du lämnar jordelivet. Du bestämmer dig för att skriva ett bekännelsebrev där du bekänner det brott du begick när du var yngre. 

Exempel på brott: Mord, dråp, stöld, rån, byta identitet utan lov, lura någon på pengar/saker, fly från en skuld.. 

Du behöver ha med:

 • Vem som skriver brevet (avsändaren).
 • Vem du ska skriva ditt brev till (mottagaren).
 • Beskriva ditt brott och vad som hände samt varför det hände – gestalta. Gestalta känslor, personer och miljöer. Få läsaren att leva sig in i din beskrivning!
 • Beskriva varför du nu väljer att bekänna ditt brott – vad vill du uppnå med ditt brev? Här ska du få läsaren att känna något!
 • Vad du vill att din mottagare ska göra med informationen som du lämnar?

Kom ihåg att gestalta både personer, känslor och miljöer i ditt brev. Du måste använda dig av minst sju deckartermer när du skriver. Tänk slutligen på att följa brevtypens uppbyggnad.

Rubrik: Min bekännelse

Deckartermer – Välj minst sju

 • alibi
 • detektiv
 • DNA-analys
 • dråp
 • kriminalkommissarie
 • ledtråd
 • gärningsman
 • mord
 • motiv
 • mördare
 • ond bråd död
 • offer
 • seriemord
 • suspekt
 • slutsats
 • spår
 • utredning

Förslag på ämnen

 • Brevskrivaren har rånat en bank när hen var yngre…
 • Brevskrivaren har bytt identitet och spårlöst försvunnit från sin familj när hen var yngre…
 • Brevskrivaren har mördat sin bästa vän/partner, familjemedlem/okänd när hen var yngre….
 • Brevskrivaren har råkat köra på ett barn när hen var yngre… barnet överlevde fast fick leva utan ben resten av livet…
 • Brevskrivaren har skulle förgifta sin fru/man för att få ut försäkringspengarna men råkade istället förgifta en okänd person…
 • Brevskrivaren stal sin bästa kompis vigselring och sålde den i en pantbank när hen var yngre…
 • Brevskrivaren deltog i krigshandlingar under ett krig när hen var yngre…
 • Brevskrivaren har mördat någon för att få dennes organ till sig själv eller någon annan…

Förebilder

Textmall och exempeltext medföljer om PDF längst ned. Här en redigerbar fil

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy