Årskurs 7-9

Engelska

Bearbeta serier – från dialoger till berättande text

Syfte

När eleverna använder dialoger i sina texter blir språket och uttrycket ofta begränsat. När eleven måste omvandla dialogerna (bilderna) till berättande och beskrivande text blir språket och uttrycket ofta fylligare.

Läraren reflekterar

Uppgiften är språkligt kreativ och utmanande. Eleverna tycker att det är intressant att höra hur kompisarna formulerat sig. Eleverna lär av varandra.

Metod

Betona att eleverna ska ”måla handlingen med ord” och skriva mer än bilden visar (genom att konstruera egna uttryck och meningar).

  • Välj en kortare serie som alla elever får.
  • Analysera bilderna, pratbubblorna och handlingen gemensamt.
  • Omvandla en bild (och pratbubblor) i taget. Repliker är förbjudna. Eleverna kan göra detta i par eller mindre grupper. Samla elevernas förslag gemensamt på tavlan.
  • Eleverna väljer en egen strip och skriver en egen text, en ruta i taget.
  • Avsluta med att eleverna får läsa upp historierna för varandra och jämföra med serierna. Vad är lika? Vilka skillnader finns?

Serier

Bilden ovan är hämtad här. Det finns otaliga på Internet.

Alternativ uppgift

Eleverna gör en serie av en kompis omarbetade seriestrip. Jämför serien med den ursprungliga!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Kunskapsmål 

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy