Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Bäst i test

Syfte

Gruppaktiviteter för att utveckla samarbete och stärka sammanhållning i en grupp/klass. Dessutom att ha roligt och skratta tillsammans! 

Läraren reflekterar

På vår skola är Bäst i test populärt både bland elever och personal. Testerna fungerar lika bra som en inlärningsmöjlighet, som repetition av ett område eller till att stärka en grupp/klass.Testerna passar bra vid en terminsuppstart eller egentligen när som helst när en grupp/klass behöver stärkas. 

Metod

I presentationen medföljer tio olika tester som är tänkta att utföras i helklass eller i grupper inom klassen. Många av testerna är tagna och/eller inspirerade av David Sundins bok ”Bäst i test, 199 tester för hemmabruk”. Det är enkelt att modifiera testerna och göra om dem så att de passar just för din grupp, klass och skola.

Eventuella förberedelser

Om testerna ska göras som en klasskamp på en skola behöver testledarna i förväg gå igenom varje test tillsammans och bestämma förutsättningar och regler för varje test. Ett exempel är hur poängräkningen ska gå till vid “flest rätt vinner” (procentuellt eller antal). 

 Förslag på test


Spara och redigera presentationen

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy