Årskurs 4-6

Bild

Balloon kids

Syfte

Eleverna inspireras av ett av Banksys mest kända verk, Balloon girl, och gör egna tolkningar av det. 

Läraren reflekterar – Om Banksy

2014 gjorde Banksy en film där han använde denna ballongflicka för att uppmärksamma kriget i Syrien. Banksy är en grafittikonstnär arbetar under pseudonym, alltså under ett påhittat namn. Därför vet man inte så mycket om honom. Men troligen är Banksy en man från Bristol i Storbritannien. Han är politisk aktivist och satiriker vilket ofta speglas i hans konstverk. Kolla gärna in hemsidan för inspirerande bilder. Vi lärde känna konstnären via ett bildspel.

Metod

Barnen har fotat varandra i poser där de (låtsas) hålla en ballong. Eleverna fotas mot en ljus bakgrund. Dessa foton skrivs ut och kalkeras därefter. Om digital utrustning saknas får eleverna hoppa över detta steg och göra en svart gestalt (med typiska och personliga kännetecken).

Elevbilderna skrivs ut i A4 format. Barnen kalkerar sedan sin kontur/siluett i hörnet på ett A3 papper (större eftersom det ska få plats en ballong där också). Då bildsalen inte är utrustad med ljusbord fick vi använda fönstren. Det gick toppenbra och solens strålar gjorde det lätt för barnen att se igenom ritpappret.

När konturerna var utritade målades dessa med flytande svart temperafärg. Antingen fick de måla hela siluetter svart eller så fick de inspireras av Banksys stencilstil och måla skuggorna i siluetten. Det blev mycket träning i penselföring och i att få jämna linjer. Till sist fick de måla dit ett ballongsnöre i vilket ballong fästes innan bilden är färdig.

Färdiga exempel

LGR 11 Förmåga (årskurs 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy