Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Baklängespoesi

Syfte – Leka med språk och form i dikter

Eleverna skriver en dikt som får ett budskap när man läser den som vanligt, men där ett nytt framträder om man läser dikten baklänges.

Läraren reflekterar om baklängespoesi

Elever brukar uppskatta dikter i slutet eller i början av terminen eller mellan två längre och krävande arbetsområden, precis som jag, då det är lagom utmanande. Texterna är inte så långa att läsa och skriva, men man kan ändå arbeta med språket (till exempel att gestalta), formen och innehållet. För mig var baklängespoesi ett nytt begrepp innan jag fick syn på dikten i Engelska 6-9. Jag valde att söka lite på det och fann en del uppslag för att arbeta med det bland annat här och här.

Metod – Läsa och studera elevexempel för att få förebilder

Det finns gott om elevexempel att läsa och utgå ifrån för att inspirera och visa på att fler elever arbetar med detta. Här finns ytterligare ett. Jag valde att högläsa en baklängesdikt och sedan låta grupperna diskutera innehållet. En fråga om man verkligen kan ändra på innehållet om den läses bakläges fick inleda nästa moment. Vi läste och funderade över innehållet igen. Därefter letade eleverna vilka ord som ändrade innehållet. Hur är dikten konstruerad för att den ska få helt motsatt betydelse?

Baklängespoesi av Annika Sjödahl.
Baklängespoesi av Annika Sjödahl

Nästa uppgift var att i par skriva en egen version. Eleverna fick börja med att fundera ut vilket ämne de ville skriva om. Därefter klurade de på nyanser, kontraster och/eller motsatser som de kunde använda i dikten (till exempel snygg-ful, snäll-elak, ja-nej).

Lgr22 Syfte*

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* svenska, åk 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy