Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Backa tiden – Joel Alme

Syfte

Eleverna får analysera texter, musik och bilder för att upptäcka och resonera kring hur de olika uttrycken kan förstärka och förtydliga varandra. Syftet är även att resonera om en texts budskap med kopplingar till dess upphovsman.

Läraren reflekterar

Uppgiften ger ett även ett utmärkt tillfälle att träna att referera och använda korrekta källhänvisningar. Joel Almes text är en relativt enkel poplåt vilket innebär att analysen av denna text kan vara en bra inledande uppgift för framtida mer komplexa texter. Uppgiften fungerar utmärkt att göra i de lika stegen utifrån EPA-metoden.

Metod – Steg 1

Detta är en uppgift i fyra steg. Den inleds med att eleverna läser Joel Almes text Backa tiden utan att lyssna på sång och melodi.

 • Vad handlar texten om?
 • Vi får en ledtråd i texten om var handlingen utspelar sig. Var är vi?
 • Finns det något vi får reda på, fastän det egentligen inte står direkt i texten?

Steg 2

Nu ska eleverna lyssna på låten (utan att se videon). Du kan spela upp den från Youtube.

 •    Skapar texten några känslor hos dig som läsare och som lyssnare?
 •    Förstärks dessa känslor av musiken?

Steg 3

Blir tolkning av texten annorlunda om eleverna får lära sig mer om upphovsmannen? Tre olika intervjuer ger en bakgrund till författaren som går att koppla till textens budskap.

 • Lyssna på delar av intervjun med Joel Alme i poddradion Värvet. Dra fram till avsnittet 14:40-16:45 och sedan till 42:00-45:00 in i intervjun.
 • Läs intervjuerna i Expressen och i Dagens nyheter.

Intervju i poddradion Värvet 2016-02-22Intervju i Expressen 2015-02-02Intervju i Dagens nyheter 2015-10-29.

 • Nu när du vet mer om textförfattaren: Vad handlar texten om tror du?
 •  Vad tror du att Joel Alme vill säga oss lyssnare? Vilket budskap kan texten ha?

Steg 4

Titta på musikvideon och låt eleverna fundera på:

 • Hur samspelar text, musik och bild i musikvideon?
 • Får du några andra tankar om texten och om Almes budskap genom att titta på videon?

Att gå vidare

En efterföljande uppgift skulle kunna vara att eleverna får förstärka en egen text med ord, ljud och bild.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer

 • Lotti Ragnvaldson skriver:

  Tack snälla! Skulle precis ägna kvällen/natten åt att konstruera en liknande uppgift, hittar denna och min nattsömn är räddad! Att den sedan utgår från en av mina favoritartister gör ju inte saken sämre!

 • Helena Andersson skriver:

  Vilken bra och genomarbetad uppgift! Den ska jag pröva med mina sva-elever som läser mot år 9 betygen. Tack för tipset!


Läs vår personuppgiftspolicy