Årskurs 7-9

Bild

Avbilda djur

Syfte

Avbilda och teckna ett valfritt djur för att öva seendet genom använda olika tekniker och material. Syftet är även att eleverna ska höja sin motivation kring bildskapande, utveckla kunskaper kring hur bilder skapas och framställs samt utveckla sin kreativitet och intresset för att skapa. Tanken är att djuret ska se realistiskt ut. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete blir naturliga inslag.

Läraren reflekterar

Tanken är att eleverna ska lära sig att följa anvisningar muntligt och skriftligt när det gäller avbildning. De ska även lära sig att mäta med ögonmåttet när de studerar sina bilder – träna på att flytta blicken ofta mellan sin egen bild och fotot. Det är svårt från början, men med träning så! De får även lära sig att använda oljepastellkritor för att blanda färger. Inför valet av djur berättar jag att vissa djur är enklare: insekter, fiskar, kräldjur och vissa fåglar. Pälsdjur är lite svårare. Om valet tar för lång tid rekommenderar jag vissa djur direkt. De får även byta bakgrund till en enklare enfärgad. Hela bilden/papperet ska färgläggas täckande. Eleverna får se goda elevexempel under varje lektion.

Metod

Material: Blyerts, oljepastellkritor och ritpapper i A4-format.
Eleverna väljer djurbilderna själva från Internet. Det ska vara foton på verkliga djur för att deras bilder ska bli så verklighetstrogna som möjligt. Jag visar elevexempel att härma och inspireras av och uppmanar eleverna att lägga ner mycket tid (vara noggranna). Tips till eleverna (som med fördel kan skrivas på tavlan):

  • Flytta blicken ofta mellan förebild och din egen,
  • testa med kritor och färger på kladdpapper,
  • titta på ytterformerna och mellanrumsformerna,
  • börja med ytterformer och ta detaljerna sist,
  • färglägg täckande, ljusa färger först och svarta sist,
  • små vita detaljer får lämnas så att papperet får vara det vita,
  • vänd bilderna upp och ner för att lättare se skillnaderna.

Elevexempel

Läraren reflekterar efteråt

Alla elevers bilder sätts upp ute i skolan och de blir mycket stolta när de ser resultaten och mångfalden av bilder. Detta inspirerar eleverna till att lägga ner ännu mer tid på sina bilder. Det är bra om eleverna väljer så olika djur som möjligt då minskar risken för jämförande.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.

Betygskriterier

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy