Årskurs 7-9

Bild

Avbilda djur

Syfte

Avbilda och teckna ett valfritt djur för att öva seendet genom använda olika tekniker och material. Syftet är även att eleverna ska höja sin motivation kring bildskapande, utveckla kunskaper kring hur bilder skapas och framställs samt utveckla sin kreativitet och intresset för att skapa. Tanken är att djuret ska se realistiskt ut. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete blir naturliga inslag.

Läraren reflekterar

Tanken är att eleverna ska lära sig att följa anvisningar muntligt och skriftligt när det gäller avbildning. De ska även lära sig att mäta med ögonmåttet när de studerar sina bilder – träna på att flytta blicken ofta mellan sin egen bild och fotot. Det är svårt från början, men med träning så! De får även lära sig att använda oljepastellkritor för att blanda färger. Inför valet av djur berättar jag att vissa djur är enklare: insekter, fiskar, kräldjur och vissa fåglar. Pälsdjur är lite svårare. Om valet tar för lång tid rekommenderar jag vissa djur direkt. De får även byta bakgrund till en enklare enfärgad. Hela bilden/papperet ska färgläggas täckande. Eleverna får se goda elevexempel under varje lektion.

Metod

Material: Blyerts, oljepastellkritor och ritpapper i A4-format.
Eleverna väljer djurbilderna själva från Internet. Det ska vara foton på verkliga djur för att deras bilder ska bli så verklighetstrogna som möjligt. Jag visar elevexempel att härma och inspireras av och uppmanar eleverna att lägga ner mycket tid (vara noggranna). Tips till eleverna (som med fördel kan skrivas på tavlan):

 • Flytta blicken ofta mellan förebild och din egen,
 • testa med kritor och färger på kladdpapper,
 • titta på ytterformerna och mellanrumsformerna,
 • börja med ytterformer och ta detaljerna sist,
 • färglägg täckande, ljusa färger först och svarta sist,
 • små vita detaljer får lämnas så att papperet får vara det vita,
 • vänd bilderna upp och ner för att lättare se skillnaderna.

Elevexempel

Läraren reflekterar efteråt

Alla elevers bilder sätts upp ute i skolan och de blir mycket stolta när de ser resultaten och mångfalden av bilder. Detta inspirerar eleverna till att lägga ner ännu mer tid på sina bilder. Det är bra om eleverna väljer så olika djur som möjligt då minskar risken för jämförande.

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Skapa bilder med /…/ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll

 • Redskap för bildframställning
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur  dessa kan användas för bestämda syften.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy