Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Att visualisera frågorna

Syfte

Att ge både elever och sig själv som lärare stöd i undervisningen med hjälp av bilder. Denna bild kan fungera som stöd för hur läraren konstruerar och ställer frågor. Såklart blir det tydligt för eleverna när de ska samtala om texten och svara på frågorna och/eller konstruera egna.

Läraren reflekterar

Det blir så mycket lättare att komma ihåg frågeställningarna och på något sätt framträder syftet med samtalet tydligare. Det blir lättare att återvända till tidigare resonemang, att göra kopplingar, ställa följdfrågor och samtidigt ger bilden både eleverna och mig en tydlig struktur under ett samtal eller vid en skrivuppgift. Olika samtals- eller analysmodeller får sin unika bild.

Exempel

Nedan ett exempel av Aidan Chambers fyra centrala frågor i ett boksamtal:

Bilden ser kanske lite tråkig ut, men min erfarenhet är att ju enklare den är, desto tydligare blir det för eleverna. Enkelhet kan ibland bli till abstraktion, men i detta fall är symbolerna väl bekanta för eleverna. Jag fick förslaget av någon att testa glad och ledsen mun istället för + och -. Kanske kan vara något?

Testa den gärna och se hur den fungerar i ditt klassrum. Eller varför inte öppna Canva och skapa en egen bild?

Lgr 11

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (LGR 11, kapitel 1: Skolans uppdrag, sid 9).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy