Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Att upptäcka sin egen skola

Syfte

Att inventera skolans sociala, fysiska och kulturella miljö.

Lärarens tankar inför inventeringen

Flera av kommunens skolor är gamla och slitna. Fyrkantiga och trånga. Det planeras för nya skolor, men spaden är inte satt i jorden. Satsningar på den befintliga skolmiljön läggs på hyllan av förklarliga skäl. Då är det lätt att personalen hamnar i ett sorts vakuum, ett handlingsförlamat tillstånd. Det är ingen idé att göra något då det ser för jäkligt ut i resten av skolan. Tyvärr har den inställningen en tendens att sprida sig som negativa ringar på vattnet med lärare och elever som inte bara är passiva, utan som struntar i att hålla bänkraderna raka, tavlorna rengjorda och pappershögarna rensade. Jag utgör inte något undantag. Jag är en del av den arbetsmiljö jag vistas i och bär precis som alla andra fullt ansvar för den.

Miljöns betydelses för elevernas lärande

Anne-Marie Körling skriver i Undervisningen mellan oss (Lärarförlaget, 2015) om den pedagogiska promenaden som ett sätt att undersöka skolans sociala, fysiska och kulturella miljö:

I en skola möts jag av en stor teckning av Martin Luther King och delar av det berömda talet om drömmen han hade. Intill teckningen syns elevernas texter om sina drömmar. Jag kan läsa det eleverna har skrivit och genom detta få se något av det lärarna har gett eleverna att lära genom. Lite längre ner i korridoren ser jag fotografier av skolans personal. Alla ler. I händerna har de böcker. På den här skolan läser man. (sid 23)

Den pedagogiska promenaden – ett exempel

Jag möter det här på min väg från matsalen till personalrummet (socialt):

 • Glada elever som hälsar
 • Elever som frågar om hjälp
 • Elever som vill hämta en fotboll i klassrummet
 • Två elever som är sysselsatta med en skoluppgift
 • En lärare som sitter i korridoren och pratar med några elever
 • En annan lärare som springer för att hämta vaktmästaren
 • Andra lärare som hejar på varandra

Jag ser några elevalster (kulturellt):

Men också (fysiskt):

 • Färgsläpp på väggarna
 • Ett trasigt bord runt slitna bänkar
 • Långa korridorer med lysrörsbelysning
 • Gardiner från 1983
 • Persienner på trekvart
 • Pennor, papper och godispapper på golvet

Det här ser jag inte (kulturellt):

 • Bokomslag
 • Böcker
 • Tidningar
 • Citat eller kunskapsord i olika ämnen
 • Inspirerande bilder (t ex författarporträtt eller filmaffischer)

Lärarens tankar efter promenaden

Konstaterar efter den korta promenaden att den sociala miljön är tillfredsställande. I den fysiska finns det en hel del att önska. I den kulturella har vi, lärare och elever, mycket att göra. Här finns en lista på förslag som alla kan använda sig av för att stärka den kulturella miljön –  att läsfrämja skolan. Att miljöns betydelse för elevernas lärande och välbefinnande är av stor betydelse är vedertaget. I del 3 av Läslyftets modul Stimulera läsintresse finns idéer hur man skapar stimulerande läsmiljöer. Här fem inspirerande minuter som kanske kan ge lite hopp och locka fram lusten igen:

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy