Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Att skriva läskigt – naturens bildspråk

Syfte

Hur skriver man egentligen för att det ska bli läskigt? Använd naturens element, till exempel väder och vind!

Läraren reflekterar

Naturen, väder och olika tidpunkter kan förstärka olika känslor på ett effektfullt sätt. Det är dock svårt för eleverna att ”komma på”. En kortfilm ger eleverna bilder och blir en väg in i sättet att tänka. Övningen kan fungera fristående, men också som en del i något större och pågående skrivprojekt.

Metod

Vi tittar på kortfilmen Lost i forest:

Eleverna får fundera på vad i naturen, tiden och vädret som gör att filmen blir otäck? Elevernas förslag: fuktigt, dimma, mörker, höst, tät skog, fallande löv, djur, mulet, lövfria träd, jord, spindelnät, kväll, skuggor, vinden som blåser, plötsliga ljud, mumlande röster, regn.

Till sist får eleverna fundera på hur ”en natt i skogen” kan göras läskig genom att berätta med hjälp av alla sinnen. Elevexempel:
SYN: läskiga former (stenar och träd), skuggor, bli iakttagen-naturen kan få liv 
HÖRSEL: djur, mumlande röster, skrik, plötsliga ljud, vinden
LUKT: ruttet, blöt jord, barr, rök
SMAK:
KÄNSEL: växter/grenar (klingriga), stenar (hårda)

Nu har eleverna fått en rätt så bra bild av hur man kan bygga upp en spännande sekvens och de gemensamma bilderna och orden kan anslå i klassrummet eller sparas i en digital planering så att de kan hämta både stöd och inspiration (om de behöver).

Förslag på fortsättning

Fri skrivning på temat När jag tappade bort mamma/pappa/min kompis.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy