Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Att översätta text – dagsaktuella ord och händelser

Syfte

Använda och lära sig ord i anknytning till aktuella händelser genom att läsa och översätta artiklar i lokal eller nationell press, gärna inom ämnen med specifika ord (kriminalitet, fotboll, hästhoppning, ekonomi och så vidare).

Läraren reflekterar

Eleverna får ta del av aktuella händelser, ord och ämnesområden (svenska, SO, NO och engelska integrerat). De tycker att det är roligt att lära sig aktuella ord och ord som kanske inte dyker upp i vanliga fall, exempelvis i läroboken.

Metod

  • Kopiera upp artikeln till hela klassen.
  • Läs gemensamt.
  • Översätt inledningen gemensamt.
  • Markera ord som är svåra att översätta. Ge förslag på lösningar.
  • Eleverna översätter artikeln muntligt parvis eller i mindre grupper.
  • Varje elev skriver en översättning.
  • Avsluta med att lyfta svåröversatta ord och uttryck i helklass. Samtala om alternativa lösningar. Låt eleverna komma med kreativa förslag.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Betygskriterier 

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy