Annons: Film och Skola - Nu med elevkonto

Årskurs 7-9

Engelska

Att översätta text – dagsaktuella ord och händelser!

Syfte

Använd aktuella artiklar i lokal eller nationell press, gärna inom ämnen med specifika ord (brott, fotboll, hästhoppning, ekonomi osv).

Läraren reflekterar

Eleverna får ta del av aktuella händelser, ord och ämnesområden (svenska, SO, NO och engelska integrerat). De tycker att det är roligt att lära sig ”annorlunda”  ord! Dvs ord som finns utanför läroboken.

Metod

 • Kopiera upp artikeln till hela klassen.
 • Läs gemensamt.
 • Översätt inledningen gemensamt.
 • Markera ord som är svåra att översätta. Ge förslag på lösningar.
 • Eleverna översätter artikeln muntligt parvis eller i mindre grupper.
 • Varje elev skriver en översättning.
 • Avsluta med att lyfta svåröversatta ord och uttryck i helklass. Samtala om alternativa lösningar. Låt eleverna komma med kreativa förslag.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Kunskapskrav 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev