Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Att läsa dikter

Syfte

Läsa och förstå dikter.

Läraren reflekterar

Att läsa, samtala och skriva om dikter behöver inte vara så komplicerat. Nedan några enkla förslag som du kan börja med idag.

Metod – Några förslag

När man läser dikter med elever kan man exempelvis börja med att högläsa dikten. Vad känner du? Vad får den dig att tänka på? Läs därefter dikten högt på nytt. Vad känner och tänker du på nu? Har du ändrat din tidigare uppfattning?
Analysera poesi på högstadiet

Låt eleverna få fundera över frågor som:

 • Vad handlar dikten om?
 • Vilka ord är viktiga?
 • Vilken känsla förmedlar den?
 • Hur är den uppbyggd?

Man kan även arbeta med diktlogg, alltså en läslogg fast till dikter. Den kan vara styrd och utgå från börjor såsom:

 • När jag läser dikten tycker jag att den handlar om…
 • Den känsla som dikten förmedlar är…
 • När jag läser dikten tänker jag på…
 • När jag läser dikten känner jag…
 • När jag läser dikten ser jag…
 • När jag läser dikten fastnar jag i/vid/på…

Sedan kan man låta eleverna, utifrån inspiration av de lästa dikterna, skapa egna.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som inte står mellan raderna.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy