Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Att gestalta en tidningsrubrik

Muntligt framträdande

Syfte

Att träna muntligt berättande i form av improvisation/gestaltning. Att arbeta i grupp med att förmedla ett budskap. Att använda sig av estetiska uttryck för att förstärka sitt budskap.

Läraren reflekterar

I samband med att vi arbetar med noveller brukar vi träna på gestaltningar. Det brukar oftast ske skriftligt och individuellt. Detta är ett lite mer lättsamt alternativ som ska genomföras i grupp och som inte ska kännas så allvarstyngt. Det blir också tydligt vad en gestaltning är när man ser den i handling istället för i ord på ett papper. Det brukar bli bäst när resultatet är ganska spontant. Eleverna får träna på att arbeta i grupp, de får träna på att använda kroppsspråk och mimik samt att de får utlopp för sin fantasi och kreativitet. Passar elever som behöver en paus från allt stillasittande i skolan. Elever som inte trivs i dramatiseringar kan kanske spela rollen som sten eller buske och/eller behöver inte ha några repliker?

Introduktion

Jag börjar med att komma på olika kategorier som till exempel djur, sporter, skolsaker, färger och maträtter. Sedan skriver jag upp fyra olika djur, fyra olika sporter och så vidare på små kort som jag plastar in. Lektionen börjar med att jag delar ut korten. Eleverna uppmanas att mingla runt i klassrummet och gestalta ordet på kortet utan att prata. De ska nu hitta sina tre kamrater i samma kategori. När de har hittat varandra ska de sätta sig ner så att jag ser vilka grupper som är kompletta.

Metod – Att gestalta en tidningsrubrik med Cliffhanger

När de sitter i grupperna introducerar jag själva övningen. Varje grupp kommer att få en tidningsrubrik som de ska gestalta. De ska tänka sig att gestaltningen ska motsvara episod ett av en ny TV-serie och att den sista scenen de spelar upp ska avslutas utan att man riktigt får veta hur det ska gå, en så kallad cliffhanger.

En fortsättning

Nästa steg blir att grupperna får ta över varandras berättelser. Nu får kanske djurgruppen sätter ihop episod två av sportgruppens episod ett. Hur mycket tid som avsätts för att förbereda gestaltningen varierar från grupp till grupp, det kan vara allt mellan 20 och 60 minuter. Det ska vara en relativt improviserad gestaltning.

Förslag på tidningsrubriker:

Två män gick genom isen under skridskofärd.
Talangjuryn i chock – de förstår fortfarande inte magikerns trick.
Rektor brister ut i gapskratt när hon ser vad lärarna gör på konferensen.
Många skadade i det värsta ovädret på femtio år.
Skoterfärden slutade i ett träd.
Känd influencer tandlös efter bråk med bloggare.
Hockeymatch avbröts när publiken började kasta ner konstiga föremål på isen.
Hundägare i slagsmål efter diskussion om storleken.
Skolans vaktmästare gör succé på dansgolvet.
När mannen ser vad som finns bakom honom springer han för sitt liv.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy