Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Att berätta – med hjälp av bilder

Syfte

Att inleda skrivpass med gemensamt prat är framgångsrikt, gärna med stöd av bilder. De som har lätt att uttrycka sig fungerar som motor för övriga. Begränsa skrivtiden till ca 15-20 minuter. Om detta upprepas några gånger har eleverna en hel bank med skrividéer som senare kan utvecklas.

Läraren reflekterar

En metod som alltid fungerar. Alla skriver! Jag har kört den i många år och vet fortfarande inte varför den ofta genererar så mycket text. Kanske är det just den begränsade tiden som ”pressar” fram en historia.

Metod

Bilder kan hämtas från wiki commons. Låt en elev börja med att berätta sina tankar kring bilden. Försök att strukturera upp historien med hjälp av punkterna:

 • Huvudpersoner (utanpå, omkring, inuti) Inbördes relationer
 • Miljö (var utspelar sig handlingen)
 • Konflikten presenteras
 • Konflikten stegras
 • Alternativa lösningar (hur ska det gå?)
 • Lösning
 • Avslutning

Ställ följdfrågor som: vad hände sedan? hur gick det till? hur kände han/hon då?

Ett kortfattat referat växer fram som skrivs i punktform på tavlan. Därefter får någon annan uttrycka sin historia på samma sätt. Samla tre-fem olika historier som eleverna sedan kan använda fritt.

Varianter

 • Bestäm genre (sorg, humor, spänning, action, rysare) och följ mönstret ovan.
 • Placera in bilden på olika ställen i berättelsen (början, mitten eller slutet).

Exempel med bilden i början

1. Insatsstyrka som ska göra ett tillslag mot en terrorgrupp  2. De lyckas, men det var bara en lokal cell.  3. Jakten går vidare mot huvudmännen.  4. Ett stort terrordåd genomförs i en by.  5. Gruppen jagar ledtrådar. Bild: Hellfish6

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy