Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Att berätta – med hjälp av bilder

Syfte

Att inleda skrivpass med gemensamt prat är framgångsrikt, gärna med stöd av bilder. De som har lätt att uttrycka sig fungerar som motor för övriga. Begränsa skrivtiden till ca 15-20 minuter. Om detta upprepas några gånger har eleverna en hel bank med skrividéer som senare kan utvecklas.

Läraren reflekterar

En metod som alltid fungerar. Alla skriver! Jag har kört den i många år och vet fortfarande inte varför den ofta genererar så mycket text. Kanske är det just den begränsade tiden som ”pressar” fram en historia.

Metod

Välj en bild som du tror kan engagera eleverna eller som anknyter till något ni just nu läser. Låt eleverna fundera en stund på en historia om bilden. Eleverna delger varandra parvis eller i mindre grupper. Lyft några exempel i helklass. Skriv ett kortfattat referat i punktform på tavlan till varje historia. Samla tre-fem olika historier som eleverna sedan kan använda fritt (eller hitta på helt egna).

Några saker eleverna kan tänka på när de skriver:

 • Huvudpersoner (utanpå, omkring, inuti) – Inbördes relationer
 • Miljö (var handlingen utspelar sig)
 • Konflikten presenteras
 • Konflikten stegras
 • Alternativa lösningar
 • Lösning
 • Avslutning

Ställ följdfrågor som: Vad hände sedan? Hur gick det till? Hur kände han/hon då?

Varianter

 • Bestäm genre (sorg, humor, spänning, action, rysare) och följ mönstret ovan.
 • Placera in bilden på olika ställen i berättelsen (början, mitten eller slutet).

Exempel med bilden i början

Insatsstyrka som ska göra ett tillslag mot en terrorgrupp:
1. De grupperar sig och smyger genom terrängen.
2. Gruppen identifierar målet och planerar attacken.
3. Attacken inleds och helvetet brakar loss!
4. Problem: Förluster, skador, räddningsaktioner.
5. Gruppen segrar och omgrupperar sig.
Bild: Hellfish6

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll* 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Betygskriterier*

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy