Årskurs 7-9

Slöjd

Återbruk – Konservburken blir en förvaringsburk

Syfte

Att lära eleverna ta tillvara på det som slängs och skapa nya föremål.

Läraren reflekterar

Arbetet ger eleven möjlighet att bli en del av ett hållbart samhälle genom att återbruka sådant som inte behövs och göra något användbart av det istället.

Metod

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Eleven kan hitta på egna lösningar och designa sina egna produkter. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg. Eleven bör göra en enkel ritning på lockens två delar och skriva in måtten.

Arbetsuppgift (se filmen)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.

Betygskriterier 

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy