Årskurs 4-6

Bild

Arkitektoniska verk

Syfte

Undersöka ett (historiskt) arkitektoniskt verk för att därefter skissa/rita det.

Läraren reflekterar

Det här med arkitektoniska verk från olika tider har varit en tuff nöt för mig, men den här uppgiften blev väldigt uppskattad av mina elever (6:or). Eleverna gillade detta då det var ”kravlöst” då man bara fick skissa i 15 min. De blev förvånade och nöjda över resultatet. Kanske kan den fungera en lättsam uppstartsuppgift för att få igång en klass?

Metod

Alla elever fick välja ett foto på en känd byggnad (som jag skrivit ut i färg). De fick sedan ett A3 och skulle på 15 minuter skissa de viktigaste konturerna på byggnaden. INGA smådetaljer utan endast de viktigaste linjerna för att fånga byggnaden. Därefter fick de färglägga fälten i byggnaden med temprablock, rejält med färg i klara färger och slutligen rita konturer i tusch. Detta tog ca 80 minuter. De fick sedan söka fakta om sin byggnad och presentera den. Exempel på frågor som undersöktes:

  • Vet man vem arkitekten var?
  • Hur byggdes byggnaden?
  • Var finns den?
  • Varför ser den ut som den gör? 

Elevexempel

Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet
Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet
Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet
Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Bildanalys: Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Bildframställning: Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Redskap för bildframställning: Verktyg för teckning och måleri.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Kommentarer

Svar till Fredrik Sandström


Läs vår personuppgiftspolicy