Årskurs 4-6

Bild

Arkitektoniska verk

Syfte

Undersöka ett (historiskt) arkitektoniskt verk för att därefter skissa/rita det.

Läraren reflekterar

Det här med arkitektoniska verk från olika tider har varit en tuff nöt för mig, men den här uppgiften blev väldigt uppskattad av mina elever (6:or). Eleverna gillade detta då det var ”kravlöst” då man bara fick skissa i 15 min. De blev förvånade och nöjda över resultatet. Kanske kan den fungera en lättsam uppstartsuppgift för att få igång en klass?

Metod

Alla elever fick välja ett foto på en känd byggnad (som jag skrivit ut i färg). De fick sedan ett A3 och skulle på 15 minuter skissa de viktigaste konturerna på byggnaden. INGA smådetaljer utan endast de viktigaste linjerna för att fånga byggnaden. Därefter fick de färglägga fälten i byggnaden med temprablock, rejält med färg i klara färger och slutligen rita konturer i tusch. Detta tog ca 80 minuter. De fick sedan söka fakta om sin byggnad och presentera den. Exempel på frågor som undersöktes:

  • Vet man vem arkitekten var?
  • Hur byggdes byggnaden?
  • Var finns den?
  • Varför ser den ut som den gör? 

Elevexempel

Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet
Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet
Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet
Kända byggnader - En bilduppgift för mellanstadiet

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
F
örmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll*

Bildframställning: Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Tekniker, verktyg och material: Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.
Bildanalys: Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy