Årskurs 1-3

NO

Föregående tips Nästa tips

Året – Måla månaderna

Syfte

Eleverna ska lära sig årets månader och vad som kännetecknar dem.

Läraren reflekterar

Eleverna får stöd av de färdiga ramarna och blir ofta nöjda med resultatet, samtidigt som de lär sig årets månader!

Metod

Välj att göra en teckning/månad, förslagsvis i inledningen av varje månad. Det går såklart lika bra att göra flera inom kortare tid. Kopiera upp så att eleverna får var sin bild.

Exempel ur häftet

Måla årets månader

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Centralt innehåll*

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen.

* NO

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy