Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Analysverktyg för litteratur – Tsatsiki och olivkriget

Syfte

Att som lärare få en bekräftelse av att alla har hängt med i högläsningen och att verkligen få syn på deras tankar om personerna i boken. Man får inte bara redovisa vad personerna hade för relation till Tsatsiki utan även tillfälle att gestalta bokens karaktärer.

Läraren reflekterar

Vi hade haft högläsning i år 4 i två klasser, ”Tsatsiki och olivkriget” av Moni Nilsson och alla hade var sin bok och vi använde olika metoder när vi läste högt. Vi samtalade om hur vi skulle redovisa boken utan att göra en ”vanlig” bokrecension och enades om att vi skulle göra den i hjärtform. Allt utgår från Georgia Heards bok där hon talar mycket om poesi utifrån heartmaps. Hon beskriver på ett snyggt sätt hur hon lägger vikt på mindre regler och mer känslor för att få eleverna att utgå från sina hjärtan. 

Metod

  • Alla fick var sin mall av ett hjärta och alla fick skriva ”Tsatsiki” i mitten av hjärtat.
  • Alla fick skriva ner var sin lista över personer som man tyckte var viktiga för Tsatsiki i boken. En lista kunde se ut så här: Alva, Pär Hammar, morsan, farsan, farmor, Retsina, Åsnekvinnan, Fågelbomannen.
  • I tårtbitarna runt omkring så fick man själva bestämma hur stor plats man tyckte att olika viktiga personer i boken hade.
  • Sedan satt man i grupper om fyra-fem personer och jämförde sina hjärtan samt att förklarade varför man tyckte som man tyckte.
Att analysera litteratur med stöd av heartmaps

Fortsättning – Att skriva om bokens karaktärer

Med utgångspunkt av sitt bok-hjärta så fick eleverna parvis sammanfatta vad boken handlade om med fokus på bokens karaktärer och deras relationer. Det blev superbra.

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 6)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy