Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Analysverktyg för litteratur – Tsatsiki och olivkriget

Syfte

Att som lärare få en bekräftelse av att alla har hängt med i högläsningen och att verkligen få syn på deras tankar om personerna i boken. Man får inte bara redovisa vad personerna hade för relation till Tsatsiki utan även tillfälle att gestalta bokens karaktärer.

Läraren reflekterar

Vi hade haft högläsning i år 4 i två klasser, ”Tsatsiki och olivkriget” av Moni Nilsson och alla hade var sin bok och vi använde olika metoder när vi läste högt. Vi samtalade om hur vi skulle redovisa boken utan att göra en ”vanlig” bokrecension och enades om att vi skulle göra den i hjärtform. Allt utgår från Georgia Heards bok där hon talar mycket om poesi utifrån heartmaps. Hon beskriver på ett snyggt sätt hur hon lägger vikt på mindre regler och mer känslor för att få eleverna att utgå från sina hjärtan. 

Metod

  • Alla fick var sin mall av ett hjärta och alla fick skriva ”Tsatsiki” i mitten av hjärtat.
  • Alla fick skriva ner var sin lista över personer som man tyckte var viktiga för Tsatsiki i boken. En lista kunde se ut så här: Alva, Pär Hammar, morsan, farsan, farmor, Retsina, Åsnekvinnan, Fågelbomannen.
  • I tårtbitarna runt omkring så fick man själva bestämma hur stor plats man tyckte att olika viktiga personer i boken hade.
  • Sedan satt man i grupper om fyra-fem personer och jämförde sina hjärtan samt att förklarade varför man tyckte som man tyckte.
Att analysera litteratur med stöd av heartmaps

Fortsättning – Att skriva om bokens karaktärer

Med utgångspunkt av sitt bok-hjärta så fick eleverna parvis sammanfatta vad boken handlade om med fokus på bokens karaktärer och deras relationer. Det blev superbra.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy