Årskurs 4-6

Historia

Föregående tips Nästa tips

Analysverktyg för att jämföra NU och DÅ

Syfte – Att använda heartmaps som historiskt analysverktyg

Att på ett begripligt sätt göra det lättare för eleven att få syn på några av förmågorna i historia – att kunna använda en historisk referensram för att förstå nutiden. Samt kunna undersöka – jämföra och värdera användningen av historia i olika sammanhang under olika tidsperioder.

Läraren reflekterar

Jag upplever att många elever tycker att det är svårt att jämföra olika saker vid olika tidsperioder.  De vet aldrig riktigt VAD man skall jämföra och HUR man skall börja. Heartmaps kan vara ett lämpligt verktyg som kan ge eleverna stöd i arbetet.

Metod

Uppgiften var att jämföra vad som var viktigt på medeltiden och var som är viktigt idag för olika personer från olika samhällsklasser. Exempelvis: Kan vi se likheter och skillnader på barnets relation till föräldrar/kyrkan/skolan/arbetslivet då och nu?

Eleverna har lärt sig mer om medeltiden under ett antal veckor. Vi har läst, sett filmer och jag har berättar om medeltiden.

  • Du får en mall av ett hjärta och med hjälp av det du känner till om medeltiden så ska du fylla ditt hjärta med det som var viktigt för olika personer. Det kan se olika ut beroende på VEM du har i mitten: man, kvinna, barn, i olika samhällsklasser, präst, kung, om du i staden eller på landsbygden.  Vem du än väljer att ha så måste du ha samma i hjärta nr 2.
  • Nu får du ett nytt hjärta där du fyller på samma sätt fast i nutid.
  • Sedan gäller det att i mindre grupper diskutera fram likheter och olikheter som man hittar, t.ex hur stor bit har kyrkan, kungen, skolan, familjen, arbete, lek och vänner.
Att jämföra nu och då med stöd av heartmaps - Ett sätt att synliggöra historisk förändring och utvecklingslinjer

Fortsättning på gruppnivå

Man genomför en diskussion i hela gruppen där man redovisar likheter och skillnader.

Fortsättning på elevnivå

Eleven får i uppgift att skriva om en av tårtbitarna och redovisa dess betydelse för det medeltida samhället (antingen enskilt eller i par). Man får verkligen syn på HUR mycket de lärt sig under denna övning om hur samhället såg olika ut för olika människor under medeltiden (och idag).

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer.

Centralt innehåll

Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.

Betygskriterier

Eleven visar mycket goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy