Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Analysera en låt

Syfte

Eleverna analyserar en låt kopplad till (sam)tiden och/eller upphovsman. Eleverna resonerar om textens budskap, tematik och form (som uppbyggnad och ordval). Analysen redovisas i form av en presentation.

Läraren reflekterar

Eleverna kan välja en låt av en favoritartist eller från exempellistan. Det viktiga är att eleverna känner något när de hör/läser texten. Det brukar motivera eleverna och engagemanget smittar av sig på resultatet. Uppgiften fungerar går även att genomföra inom ramen för engelska. Med fördel kan läraren visa hur en analys och presentation kan se ut genom att välja en av sina egna favoritlåtar. Då får eleverna med stor sannolikhet även bredda den populärkulturella referensramen något!

Metod – Analysera en låt (instruktioner till eleverna)

Du ska nu försöka göra en analys av en låt du själv väljer. Du börjar med att välja en låt. Givetvis får det vara din favoritlåt, och arbetet kan även bli enklare om du väljer en låt som du redan är bekant med. Berätta vilken låt du valt och vilken artist, vilken grupp, eller vilket band som framför låten. Du ska även berätta vem eller vilka som har skrivit låten. Ibland är inte artisten eller bandet som framför låten densamma som har skrivit låten. Ibland är det inte samma personer som skrivit både texten och musiken.

Struktur och hjälpfrågor:

 • Berätta något om upphovsmannen.
 • Berätta vad texten handlar om.
 • Vad är textens motiv eller tema? (mord, brusten kärlek, politik, krig, fattigdom, sex, droger, döden) Om du skulle beskriva vad låten handlar om med ett eller två ord, vad skulle det då vara? Motivera varför (välj inte något ord i låttiteln) med hänvisningar till texten.
 • Hur reagerar du när du hör låten? Beskriv dina känslor och varför du reagerar på det viset.
 • Finns det några viktiga rader eller fraser som du tycker är extra viktiga?
 • Några rader eller fraser artisten tycker är särskilt viktiga (betoning)?
 • Hittar du några mönster i texten? (rim, anaforer, alliterationer, upprepningar, metaforer eller liknelser)
 • Försök sätta in texten i ett samhälleligt sammanhang. Finns det några sociala/politiska/historiska orsaker till att den gjordes? Behandlar den något samhällsproblem eller beskriver den någon historisk händelse?
 • Vad är textens budskap? Vad vill låtskrivaren säga? Motivera ditt svar genom att ge exempel från texten samt styrk med egna argument där du förklarar dina tankar. Försök koppla upphovsmannens syfte med texten. Är låtskrivaren pacifist och därför skriver en låt om att krig är skit? Vill artisten uppmärksamma mobbning?
 • Koppla texten till dina egna erfarenheter och tankar om ämnet/temat/budskapet.

Tänk på:

 • Lyssna på låten flera gånger innan du påbörjar din analys.
 • Du kan skriva i stödord, stödmeningar men i gruppdiskussionen ska du vara beredd på att besvara frågor mer utförligt så var beredd på det oavsett hur du lägga upp planeringen.
 • Börja inte med din presentation förrän du kan din text och har svarat på frågorna ovan.

Eleverna presenterar sina låtanalyser i mindre grupper eller i helklass.

Förslag på låtar

Spellista på Spotify

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera /…/ andra texter för olika syften, urskilja språkliga strukturer, söka information från olika källor.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy