Årskurs 7-9

Engelska

Analyse av quote – Fall down seven times, get up eight

Syfte

Reflektera över vägen till framgång genom ett japanskt ordspråk och ett TED Talk om självdisciplin.

Läraren reflekterar

Joachim de Posada delar med sig av ett experiment utförd i flera länder om fördröjd tillfredsställelse – och hur det kan förutsäga framtida framgång. I presentationen får vi se barn som anstränger sig för att inte äta en marshmallow. Om de väntar en stund får de nämligen en till!

Arbetssättet Think, pair, share fungerar optimalt till den här sortens upplägg (alla skriver enskilt först, sedan diskuterar de i mindre grupper och sedan går vi igenom frågorna i helklass).

Metod

Jag berättar kort om ordspråket. Det kommer från “Nana korobi, ya oki” som kan översättas till “Fall down seven times, stand up eight.”

Eleverna skriver om:

 1. What do you think this quotation “means”? Think of the deeper meaning!
 2. How can people use this quote in their life? In what way?
 3. Give a “real life” example of what this quote is about.
 4. How would the world be different if everyone lived by this quotation?
 5. How would the world be different if no one lived by this quotation?

Efter skrivandet redogör eleverna för sina tankar i par eller mindre grupper.

Vi tittar på ett TED Talk av Joachim de Posada:

Eleverna skriver om talet under begränsad tid och redogör därefter för sina tankar om talet parvis eller i mindre grupper. Frågor att använda som stöd i skrivandet nedan:

 1. According to the speaker, what is the most important principle for success?
 2. 15 years after the marshmallow study, how did the kids who resisted the marshmallow end up?
 3. Describe the videos of children in Colombia doing the marshmallow test.
 4. On average, how many kids ate the marshmallow? How was the Colombian study’s findings similar to the original study’s findings?
 5. Were you surprised about the outcome of the marshmallow study?
 6. What do you think we can all learn from the marshmallow study?

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy