Årskurs 7-9

Engelska

Analyse a quote – There is a crack in everything

Syfte

Reflektera över olika aspekter av att vara unik genom ett citat av Leonard Cohen och ett TED Talk om hur det är att vara ung och annorlunda.

Läraren reflekterar om textraderna

Läs gärna mer om Cohens textrader ”There is a crack in everything. That’s how the light gets in” i Vi läser där Johan Kellman Larsson skriver: ”En googling på Cohens bevingade ord om sprickorna där ljuset kommer in ger nästan två miljoner träffar.” Låten Anthem, där textraderna återinns, hittar du här tillsammans med ett försnack.

Arbetssättet Think, pair, share fungerar optimalt till den här sortens upplägg (alla skriver enskilt först, sedan diskuterar de i mindre grupper och sedan går vi igenom frågorna i helklass).

Metod

Jag berättar kort om Leonard Cohen och nämner några av hans största hits – eleverna kanske känner igen den här? Eleverna skriver i cirka tre minuter om varje fråga till citatet nedan. Tid till förfogande avgör hur många frågor som används. Läraren eller eleverna kan välja vilka frågor som är mest relevanta:

 1. What do you think this quotation “means”? Think of the deeper meaning!
 2. How can people use this quote in their life? In what way?
 3. Give a “real life” example of what this quote is about.
 4. How would the world be different if everyone lived by this quotation?
 5. How would the world be different if no one lived by this quotation?

Efter skrivandet redogör eleverna för sina tankar i par eller mindre grupper.

Vi tittar på ett TED Talk av Shane Koyczan:

Eleverna skriver om talet under begränsad tid och redogör därefter för sina tankar om talet parvis eller i mindre grupper. Frågor att använda som stöd i skrivandet, om eleverna behöver, finns nedan.

 • “Standing up for yourself doesn’t have to mean embracing violence”. How did the speaker learn to stick up for himself?
 • ”To This Day,” his spoken-word poem, is about bullying. What is is about?
 •  “…if you can’t see anything beautiful about yourself, get a better mirror, look a little closer, stare a little longer, because there’s something inside you that made you keep trying despite everyone who told you to quit”. In your own words, explain the meaning of what the speaker is talking about.
 • What can be done by institutions such as schools, family, media, etc. to break down stereotypes and their negative effects?
 • What can you do to break down stereotypes and their negative effects?

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy