Årskurs 7-9

Engelska

Analyse a quote – Success is going from failure to failure without losing enthusiasm

Syfte

Reflektera över inställningens betydelse genom ett välkänt citat och ett TED Talk om grit.

Läraren reflekterar

Elevernas inställning och ambition beror naturligtvis på många olika saker, till exempel upplevd mening och förståelse av syfte. Men citatet och filmen sätter fingret på några intressanta saker, till exempel hur vi ser på misslyckanden och talang, som är värda att fundera på.

Arbetssättet Think, pair, share fungerar optimalt till den här sortens upplägg (alla skriver enskilt först, sedan diskuterar de i mindre grupper och sedan går vi igenom frågorna i helklass).

Metod

Jag berättar kort om Winston Churchill och eleverna skriver i cirka tre minuter om varje fråga till citatet nedan. Tid till förfogande avgör hur många frågor som används. Läraren eller eleverna kan välja vilka frågor som är mest relevanta:

  1. What do you think this quotation “means”? Think of the deeper meaning!
  2. How can people use this quote in their life? In what way?
  3.  Give a “real life” example of what this quote is about.
  4. How would the world be different if everyone lived by this quotation?
  5. How would the world be different if no one lived by this quotation?

Efter skrivandet redogör eleverna för sina tankar i par eller mindre grupper.

Vi tittar på ett TED Talk av Angela Lee Duckworth:

Eleverna skriver om talet under begränsad tid och redogör därefter för sina tankar om talet parvis eller i mindre grupper.

Frågor att använda som stöd i skrivandet:

  1. Angela Duckworth is a researcher and a professor. She defines grit as passion (being really obsessed) plus perseverance (always trying to improve and get better). By this definition, do you think you have the marks of grit? Why or why not
  2. After watching the Ted Talk. What advice would you give to someone who has given up on something because they thought that they weren’t ”talented” enough and thought that they couldn’t improve, and that there was no point in continuing.
  3. What was your biggest insight from ”Grit – The Power of Passion and Perseverance” by Angela Duckworth? Tell me what and why!

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy