Årskurs 7-9

Engelska

Analyse a quote – A smooth sea never made a skilled sailor

Syfte

Reflektera över utmaningar, misslyckanden, framgångar och negativa tankar genom ett välkänt citat och ett TED Talk.

Läraren reflekterar

Arbetssättet Think, pair, share fungerar optimalt till den här sortens upplägg (alla skriver enskilt först, sedan diskuterar de i mindre grupper och sedan går vi igenom frågorna i helklass).

Så här skrev en elev om citatet nedan:
I think it means that easy situations can never improve you or make you better and that harsh conditions of life make a person more capable of handling things, because challenging experiences often give the best lessons of life. They can use it to remember that doing something the easy way won’t always be the best choice, because you won’t really learn or practice on experiencing different things “the hard way”.

Metod

Jag berättar om Franklin D. Roosevelt och eleverna skriver i cirka tre minuter om varje fråga till citatet nedan. Tid till förfogande avgör hur många frågor som används. Läraren eller eleverna kan välja vilka frågor som är mest relevanta:

  1. What do you think this quotation “means”? Think of the deeper meaning?
  2. How can people use this quote in their life? In what way?
  3. Give a “real life” example of what this quote is about.
  4. How would the world be different if everyone lived by this quotation?
  5. How would the world be different if no one lived by this quotation?

Efter skrivandet redogör eleverna för sina tankar i par eller mindre grupper.

Vi tittar på ett TED Talk av Alison Ledgerwood:

Eleverna skriver om talet under begränsad tid och redogör därefter för sina tankar om talet parvis eller i mindre grupper.

Frågor att använda som stöd i skrivandet:

  1. How did the speaker investigate the question, “Do people get “stuck” in their way of thinking about things as “positive” or “negative”?
  2. How did the speaker answer the question, “Why does a failure get stuck in our mind much longer than a success?
  3. What tips does the speaker share with her audience to help them shift their thinking; to “re-train their minds” to not look at life as though the glass were half-empty but rather as half-full?

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy