Årskurs 1-3

Matematik

Almanackan

Syfte

Eleverna lär sig hur almanacka kan se ut och fungera, samt vilken information som finns att utläsa i den.

Läraren reflekterar

Med medföljande Word-fil kan enkelt arbetsblad för årets alla månader utformas. Använd den som mall.

Metod

Vi repeterar hur kalenderåret kan delas in i årstider, kvartal, månader, veckor och dagar. Jag visar även det klassiska tricket att foga samman knutna nävar för att hålla koll på vilka månader som har 31 respektive 30 dagar (förutom februari som har 28 eller 29). Därefter får eleverna arbetsbladet och ett utdrag av Din kalender på internet. Liknande övningar kan göras för årets resterande månader.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy