Årskurs 1-3

Matematik

Alla i rad

Syfte

Automatisera additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-12 resp 0-18.

Läraren reflekterar

Spel är roligt. Eleverna blir engagerade och förstår indirekt nyttan av att kunna vissa saker utantill.

Spelets regler

Jag använder genomskinliga markörer 2*2 cm, men det går såklart lika bra att använda färgpennor. Varje elev har en unik färg när de antingen lägger eller markerar sin ”lodräta” väg mot målet.

Lgr 11

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning.

Kunskapskrav

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy