Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Alla hjärtans dag

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Eleverna tränar på att uttrycka en känsla i bild och text, men även att skapa en bild med olika metoder, till exempel färg, form och linjer.

Läraren reflekterar

Bilduppgiften passar bra till Alla hjärtans dag. Ibland kan man som lärare vilja göra något tillsammans med eleverna som passar till de traditioner och speciella högtider som vi har. Det kan även krocka med vår syn på kommersialiserad undervisning. Det finns möjlighet att arbeta med dessa teman utan att ge avkall på vårt uppdrag. Uppdraget att bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. När jag gjorde denna uppgift var responsen mycket god från eleverna och de hittade på många olika egna texter. Att ”måla” med kaffesump var extra roligt.

Metod

Steg 1: Ta en gammal bok som du inte tänker läsa och riv ut en sida. Gör en mall av ett hjärta eller en annan form som du anser vara lämplig. Lägg mallen på sidan och dra försiktigt ett streck med blyerts runt mallen.

Steg 2: Någonstans i hjärtat skriver du ditt meddelande, till exempel ”I love you” eller ”Jag tycker om dig”. Om du har tur kan det finnas ord i texten som du vill och kan använda. Ringa in dessa ord (så att du inte ”färgar över” orden i steg 3). Tänk på att läsaren ska ledas till att läsa orden i rätt ordning. Du kan såklart använda ord både i texten och skriva dit egna.

Steg 3: Dra röda streck över övrig texten inne i hjärtat. Sudda därefter ut blyertsstrecket.

Steg 4: Nu är det dags att dricka kaffe! Använd kaffesumpen i filtret och droppa över pappret så att det färgas in i lite dova ”kaffefärger”.

Steg 5: Klistra fast texten på ett bakgrundspapper i lämplig färg.

Steg 6: Låt eleven skriva en självbedömning om hur den har arbetat samt hur eleven skulle bedöma sin egen bild.

Steg 7: Låt eleverna berätta för varandra om sina bilder och om de vill vem de har tänkt ska få bilden.

Exempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy