Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Alex Dogboy – Huvudpersonens brev

Syfte

Att träda in i rollen som en av bokens karaktärer och skriva ett brev till en annan karaktär i boken Alex Dogboy av Monica Zak. Uppgiften fungerar bra till den här boken, men lika bra till många andra. Det är en generell idé som går att testa till andra böcker.

Läraren reflekterar

Detta blev en uppgift som engagerade mycket. Skrivandet flöt på fint och många texter blev känslosamma och uttrycksfulla.

Metod

Uppgiften introduceras och eleverna skriver under en lektion, cirka 45 minuter. När eleverna har läst kapitel 12 , då Alex fått jobb på soptippen och träffat Margarita, flickan med de tjugo hundarna, ska de skriva brevet till Alex mamma. Eleverna låtsas att de själva är Alex. Mina instruktioner som jag skrev på tavlan:

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy