Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Aldrig kan själens längtan stillas – Vilhelm Ekelund

Syfte

Hur ska man bota sin oro? Finns det en medicin mot den? Under några lektioner funderar vi över vår oro och vad som kan lindra den. Vi läser och skapar poesi inspirerade av Vilhelm Ekelunds dikt “Aldrig kan själens längtan stillas”.

Läraren reflekterar

Det är roligt när eleverna vill dela med sig av sitt skrivande, men det får inte bli något tvång. De som ville delade med sig av dikterna digitalt, några läste dem högt och några valde att behålla dikterna för sig själva.

Metod

Vi läste, lyssnade på en uppläsning och analyserade ”Aldrig kan själens längtan stillas” av Vilhelm Ekelund. Dikten och uppläsning av Agneta Pleijel finns här. Vi gick även igenom diktens form, radindelningen, allitterationer och anaforer. Eleverna fick testa att läsa dikten för varandra.

Utifrån Ekelunds dikt samtalade vi om vad som oroade människor förr i tiden och oroar idag. Några av sakerna som nämndes var: Coronavirus, klimatförändringar, USA-valet, skola och mänskliga rättigheter. Vi funderade tillsammans på hur oro känns och omständigheter som kan göra oron mer eller mindre påtaglig.

Eleverna skrev korta berättelser till en bild om oro. Instruktionen löd:
Skriv en kort berättelse till bilden. Den ska innehålla oro på något sätt. Texten kan besvara någon av frågorna:
Vad har hänt?
Varför är personen på bilden orolig? För vad eller vem?
Hur känns oron?

Skriv en titel på din berättelse.

För att peppa upp oss lite lyssnade vi till Bobby McFerrins Don´t worry be happy och tittade på musikvideon. Efteråt pratade vi om hur man kan göra när man känner oro. Kan man bara skratta bort den? Vad lugnar oss när vi är oroliga? Vi tittade på en film från UR: Känner du coronaoro? Vi samtalade om de tips som förekommer i klippet.

Eleverna skrev till sist dikter om oro och hur man kan lugna den. Ekelunds dikt och alla samtal fungerade som inspiration.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning efter deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy