Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Adventskalender

Syfte

Att uppmärksamma eleverna att alla kan vara med och bidra till att skapa ett positivt klassrumsklimat.

Läraren reflekterar

Klippen är exempel på vad eleverna kan fundera på och samtala om. De är enkla att byta ut och texterna/citaten går lika bra att anslå på tavlan eller ett stort blädderblock. Upplägget nedan är utformat som en adventskalender, men det förstås att genomföra samtalen om citaten under resten av läsåret också.

Metod

Jag har gjort en digital julkalender som innehåller visdomsord, reflekterande meningar och påståenden. Jag kallar den Snällkalendern. Varje lucka (videoklipp) är 30 sekunder lång. Jag inleder varje morgon med att visa dagens lucka och eleverna får fundera en kort stund enskilt vad de tänker om klippet. Därefter samtalar eleverna i mindre grupper och vi lyfter några elevtankar i helklass. Ibland följer jag upp elevernas tankar i slutet av dagen eller nästföljande dag. 

Snällkalender

Luckorna

Lucka 1 Lucka 2 Lucka 3 Lucka 4 Lucka 5 Lucka 6 

Lucka 7 Lucka 8 Lucka 9 Lucka 10 Lucka 11 Lucka 12 

Lucka 13 Lucka 14 Lucka 15 Lucka 16 Lucka 17 Lucka 18 

Lucka 19 Lucka 20 Lucka 21 Lucka 22 Lucka 23 Lucka 24 

LGR22

Skolans mål är att varje elev:
– visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Alla som jobbar inom skolan ska:
– främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy