Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Adele – Gustav Klimt

Syfte 

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur bild skapas och framställs med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisning bidrar att elever utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Läraren reflekterar

Uppgiften var spännande och gav upphov för att utveckla elevernas fantasi. Min egen reflektion är att elever har kunnat sätta sin egen prägel på samma mall av Adeles porträtt och bakgrund. Vissa elever har arbetat mer med collage och mindre med färgpenna, guld- och silverpenna, och andra tvärtom.

Metod

Upplägget är för två bildlektioner 2 x 80 min. Jag visade först en film om Gustav Klimt:

Jag visade därefter hans målningar. Jag berättade om tavlans historik. Jag visade ett exempel som eleverna fick inspiration av. Jag lade fram olika material, färgpennor, guld- och silverpennor. Eleverna fick fria händer att göra sin bild av Adele.

Något att börja med

Här finns startbilder och här ännu fler.

Elevexempel

Lgr 11 Förmåga

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Central innehåll*

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Kunskapskrav*

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy