Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

ABC-bok med allitterationer

Syfte

Att leka med ord, samt skapa meningsfulla och fullständiga meningar. Kombinera meningarna med bilder för att förstärka och/eller förtydliga innehållet.

Läraren reflekterar

En språkutvecklande, kreativ och rolig lektion!

Metod och uppgift

Berätta först vad allitteration är. Skriv några exempel på tavlan: Björnen Börje bajsade bandybollar bakom busshållplatsen eller Hästen Hasse halkade här hemma. Låt eleverna parvis testa på valfri bokstav. Lyft några exempel i helklass. Dela in klassen i mindre grupper och tilldela varje grupp olika bokstäver så att hela alfabetet täcks in. Skapa passande illustrationer till någon utvald mening eller till alla.

Lgr 11 Förmåga (åk 6)

Formulera sig i tal och skrift.

Centralt innehåll

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Kunskapskrav

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy