Ord

Ord i SO

Föregående tips Nästa tips

A och O

Uttrycket betyder: det viktigaste, det essentiella. Wiktionary

Om uttrycket

Det svenska uttrycket A och O kommer från grekiskans alfa och omega. Alfa är grekiska alfabetets första bokstav och omega den sista. Uttrycket rymmer således allt (det viktigaste) mellan början och slutet.

I Uppenbarelseboken 1:8 kallar sig Gud för alfa och omega, det vill säga alltings början och fullbordan: ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.”

Uppenbarelseboken 21:6: ”Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.”

Exempel där uttrycket förekommer

Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen
Enkla språkregler
Långsiktig planering är A och O

Aktiviteter

RELIGION: Lär dig ett bibelcitat utantill. Ta reda på mer om sammanhanget: Länk till Uppenbarelseboken 1 och Uppenbarelseboken 21.

SVENSKA: Föreställ dig att du är ansvarig för informationsfilmen ”Preppa för en vecka” av myndigheten Samhällsskydd och beredskap (MSB). Du ska formulera en text om hur varje individ ska kunna klara sig på egen hand under en vecka i händelse av en krissituation. Texten ska läsas upp i filmen. Texten bör vara cirka 150-200 ord lång. Uttrycket ”A och O” ska ingå i texten som vänder sig till alla vuxna i Sverige. Förslag på råd finns på myndighetens sida om Hemberedskap.

Du kan börja: Om krisen kommer är det A och O att du är väl förberedd. Det gör du genom …
Du kan också avsluta med något i stil med: Det är A och O att du följer dessa råd för du ska klara dig genom krisen. 

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy