Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

280 tecken – välja ord med omsorg

Syfte

Att skriva kort och kärnfyllt är tidens melodi…. Twitter, Facebook och andra sociala mediers flöde fordrar att skrivaren väljer sina ord. Hur skriver man ett 280 tecken långt inlägg med bra resultat?

Läraren reflekterar

Barnen blir faktiskt duktigare på att välja ord och på att argumentera! Det blir viktigare att uttrycka sig rätt när texterna ska publiceras. Att anslå väggar med synonymer eller göra små ordböcker är ett sätt att stimulera variation.

280 tecken

280 tecken kan vara digital, en pärm i klassrummet eller skrivpapper på väggen. Välj några rubriker som eleverna kan skriva om. Kom ihåg att påminna om att kränkningar och nedsättande ord om andra är absolut förbjudna. Eleverna ska också ha möjlighet att kommentera varandras texter, med 280 tecken såklart! När eleverna blir riktigt slipade kan de skaffa ett eget twitterkonto (om de inte redan har ett).

Arbetsuppgift

  • Eleverna väljer ett ämne. Det kan något eleven tycker är intressant, viktigt, roligt eller orättvist.
  • Hitta argument för åsikten.
  • Orden ska vägas på guldvåg. Försök att hitta ord som säger mycket. Använd www.synonymer.se

Exempel på tes och argument:

Längre raster i skolan (tes)
Eleven får vila hjärnan, eleven presterar mer, läraren blir piggare (argument)

Ämnen att skriva om

  • Skola, Fritid, Kompisar
  • Kärlek, Svek
  • Hobby, Sport, Musik, Film
  • Min hemstad, Stockholm, Utomlands
  • Miljö, Krig, Mat

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Betygskriterier

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad
textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy