Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

100%

Syfte

Att sätta ord på det man ser på en bild. Tolka bilder och formulera detta med ord i komprimerad form.

Läraren reflekterar

Det finns många roliga konton på sociala medier. Jag har tidigare skrivit om hur några av dessa, Bilden och pratbubblan Stenmark och Gunde Svan som indian, kan användas i undervisningen.  Idé med 100% kommer från AgnesLB. Idén är lika enkel som genial… försök att sätta ord på vad du tänker på när du ser bilden.

Metod – Att formulera mina tankar om bilden med 100%

Börja med att välja ut en passande bild. Det kan vara en aktuell bild och helst med någon som alla elever vet vem det är. Fördela de 100 procenten proportionerligt, till exempel 10+20+30+40 eller som i exemplet 50+50. När eleverna är varma i kläderna kan de själva leta efter bilder.

Man kan med fördel föra resonemang med eleverna var gränsen går mellan att vara rolig (med glimten i ögat) och vara elak och/eller plump. Mycket beror förstås på i vilket sammanhang bilden förekommer. Samtal om upphovsrätt kan också passa, särskilt om bilderna ska publiceras någonstans.

100% kombinera bild och text

Bilden är hämtad härifrån

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy