Lärare hjälper Lektionsbanken

Innan lektionerna publiceras har de granskats, och eventuellt rättats,
av någon av följande lärare:

Anna Kindberg, Herrestadsskolan, Uddevalla.
Matematik och engelska

Fredrik Sandström, Gäddgårdsskolan, Arboga.
Svenska och SO-ämnen

Staffan Rosedahl, Arboga
Teknik och NO-ämnen

Fritidshem

Innan tipsen publiceras har de granskats, och eventuellt rättats,
av Magnus Cederlöf, Slagsta skola, Eskilstuna.

Vill du också hjälpa till?

Vill du också hjälpa till, hör av dig.

Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
Annons: Förskolans nyhetsbrev