Lärare hjälper Lektionsbanken

Innan lektionerna publiceras har de granskats, och eventuellt rättats,
av någon av följande lärare:

Anna Kindberg, Herrestadsskolan, Uddevalla.
Matematik och engelska

Fredrik Sandström, Gäddgårdsskolan, Arboga.
Svenska och SO-ämnen

Staffan Rosedahl, Arboga
Teknik och NO-ämnen

Fritidshem

Innan tipsen publiceras har de granskats, och eventuellt rättats,
av Magnus Cederlöf, Slagsta skola, Eskilstuna.

Vill du också hjälpa till?

Vill du också hjälpa till, hör av dig.