Tips som känns bra i magen

En del saker lärare gör för att skapa gemenskap, skratt, trivsel och minnen för livet ryms ibland inte inom ramen för kursplanerna. Lektionsbanken vill ge lärare chans att dela dessa goda idéer.

Berätta om ditt tips – en längre omfattande beskrivning och en sammanfattning.

Skicka in

Klicka på knappen för att se exempel i kategorin

Guldkorn