Så här utformar du dina tips

Lektionerna bör innehålla

 • ett tydligt syfte,
 • en metodbeskrivning som förklarar hur tipset kan användas,
 • arbetsuppgifter,
 • kopplingar till Lgr 11, förmåga, centralt innehåll och kunskapsmål (A-nivå),
 • samt en personlig kommentar i ”Läraren reflekterar”. Vad och hur lärde sig eleverna? Varför lärde de sig? Vad kan göras annorlunda till nästa gång?

Exempel, år 1-3, Svenska

Klassen analyserar min favoritbok

SYFTE

Aktiviteten uppmuntrar till läsning och samtal, samt analys av böcker.

LÄRAREN REFLEKTERAR

Att låta barnen ta med sig sin favoritbok stärker individen. Barnen är ofta stolta över att läsa upp eller få boken uppläst (det avgör läraren), samt få berätta egna tankar och höra andras kring texten. Eleverna lär dessutom lära känna varandra genom litteraturen. En höjdare!

METOD

Eleven tar med sig sin ”barnfavoritbok”, t ex en bilderbok. Läraren avgör i samtal med eleven hur boken ska presenteras och läsas upp. Läsning och boksamtal bör genomföras under samma pass, men om boken är omfattande får fler lektioner tas i anspråk.

ARBETSUPPGIFTER OCH GENOMFÖRANDE
 • Eleven berättar (kortfattat) vad boken handlar om, alternativt ritar upp ett persongalleri på ritblock.
 • Eleven berättar om bokens ”historia”, vad den betyder, vem som tipsat om den, läst den och så vidare.
 • Läsningen genomförs.
 • Läsningen avslutas med boksamtal. Läraren hjälper till med frågor.
EXEMPEL PÅ RUBRIKER I BOKSAMTALET
 • Sammanfatta handlingen.
 • Analysera tid och plats: var och när utspelar sig handlingen. Hur vet vi det? Ge exempel.
 • Analysera huvudpersoner: utanpå, omkring, men framförallt inuti: hur är, känner, tänker personen? Varför gör de som de gör? Vad får det för konsekvenser?
 • Reflektion: Vad tänker du på när du hör berättelsen? Har du varit med om något liknande? Hur hade du gjort? Går det att göra på något annat sätt? Vad hade det lett till?
 • Omdöme: Vad tycker du om texten? Varför tycker du så?
LGR22 SYFTE

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

CENTRALT INNEHÅLL

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

KUNSKAPSKRAV

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Exempel, år 7-9, slöjd

Återbruk – Konservburken

SYFTE

Att lära eleverna ta tillvara på det som slängs och skapa nya föremål.

LÄRAREN REFLEKTERAR

Arbetet ger eleven möjlighet att bli en del av ett hållbart samhälle genom att återbruka sådant som inte behövs och göra något användbart av det istället.

METOD

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Eleven kan hitta på egna lösningar och designa sina egna produkter. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg. Eleven bör göra en enkel ritning på lockens två delar och skriva in måtten.

ARBETSUPPGIFT (SE FILMEN)

LGR22 SYFTE

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

CENTRALT INNEHÅLL

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

KUNSKAPSKRAV

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Lektionen skapades av Leif Blomqvist, Särlaskolan, Borås.