Så här utformar du dina tips

Tipsen bör innehålla

  • Ett tydligt syfte – varför?
  • Sekundära syften (om det finns)
  • Tillvägagångssätt – hur? (gärna steg för steg)
  • Mål ur Lpfö 98 – vad?
  • Samt en personlig kommentar i ”Mina/våra reflektioner”. Vad och hur lärde sig barnen? Varför lärde de sig? Vad kan göras annorlunda till nästa gång? Hur kan vi gå vidare?

Exempel Grindslanten

SYFTE – VARFÖR?

Det primära syftet är att utveckla normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

SEKUNDÄRA SYFTEN
  • Barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.
  • Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla tankegångar med hjälp av olika uttrycksformer.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT – HUR?

Skaffa en tavla med motivet ”Grindslanten” av August Malmström, brukar finnas på de flesta loppisar. Alternativt kan man leta upp bilden på internet och projicera på vägg/duk med hjälp av projektor men det finns en poäng med att visa bilden som ”tavla”, med ram och allt vad det innebär, så att barnen får en känsla av att någon faktiskt målat den. Se det som ett sätt att väcka barns nyfikenhet för konst.

 Steg 1: Visa tavlan för barnen. Berätta vad du ser på tavlan. Vad tror ni har hänt innan det som händer på tavlan? Hur tror ni personerna känner sig? Skulle du vilja vara någon av personerna på tavlan? Vem? Varför? Är det någon person på tavlan som du inte skulle vilja vara? Vem? Varför?

Steg 2: Hur skulle man kunna göra så att det blir bra för alla barnen på bilden? Detta kan med fördel göras i par eller mindre grupp så att barnen får mötas, diskutera och förhandla. Låt varje par/grupp tillsammans rita eller dramatisera (beroende på vad de är mest bekväma i eller låt barnen välja) vad de tror hände innan det som sker på tavlan.  Här kan du med fördel använda appen Ritprata om du vill tillämpa digitala verktyg.

Steg 3: Detta är ett reflektionstillfälle tillsammans med barnen där de får visa varandra sina ”lösningar” samt diskutera sig fram till hur vi ska ha det i vår grupp här på förskolan så att ingen ska behöva känna sig som barnen på tavlan.

MÅL UR LPFÖ 98/10 – VAD?
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder samt sin förmåga att använda tolka och samtala om dessa.
MINA/VÅRA REFLEKTIONER

Detta kan med fördel göras även med andra tavlor och syften som utgångspunkt. Det ger en själv som pedagog ett annat ”öga” för konst när man tänker att man kan använda den i sin undervisning, vilket jag har upplevt som positivt och spännande.